Home / Zasady

Zasady

 

Regulamin Pracowni Tatuażu Artystycznego Kattattoo 

 

 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 • W Pracowni Tatuażu Artystycznego Kattattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 • W Pracowni Kattattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 • Cena każdego wzoru ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz stopnia skomplikowania projektu.
 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator facebooka lub osobiście w studiu.
 • Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez dokonanie opłaty za zarezerwowanie terminu w wysokości 50zł (opłata ta jest wliczona w koszt wykonania tatuażu). Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową.
 • Opłatę za zarezerwowanie terminu należy wpłacić w ciągu 5 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca.
 • W przypadku tatuaży wielosesyjnych, wpłacony zadatek zostanie odliczony z ostatniej sesji.
 • Dokonanie opłaty za zarezerwowanie terminu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pracowni Tatuażu Artystycznego Kattattoo.
 • Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
 • Projekty przygotowujemy najwcześniej 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.
 • W sesję wliczony jest czas, który tatuator poświęca na przygotowanie i odbicie projektu lub dopasowanie go oraz przygotowanie stanowiska i Klienta do tatuowania.
 • Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 5 dni roboczych przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty za zarezerwowanie terminu.Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia poprzez ponowne uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł.
 • Tatuator zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot  wniesionej na rzecz studia opłaty za rezerwacje terminu.
 • Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.
 • Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 • Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 • Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 • Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 • Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
Top